Vrijwillige ouderbijdrage

WIS Collect wordt door onze school gebruikt om de facturen en betalingen van de schoolkosten te digitaliseren. Binnen WIS Collect heb je als ouder/verzorger toegang tot de facturen en factuurvoorstellen die voor jouw kind klaar staan.