Vrijwillige ouderbijdrage

De overheid betaalt het onderwijs in Nederland. Via de belastingen betaalt ieder daaraan mee. Niet alle kosten die de school maakt, worden echter door de overheid gedekt. De bedragen die de overheid beschikbaar stelt, zijn gebaseerd op het type school en op het aantal leerlingen dat de school bezoekt.