Cyberpesten (Politie Oss)

Als jeugdagenten van de Politie Oss ervaren wij dat cyberpesten steeds vaker voorkomt onder jeugdigen. Daaruit blijkt dat de jeugdige en/of ouder(s) niet precies weten wanneer cyberpesten strafbaar is. Om hier duidelijkheid over te geven, hebben wij hieronder meer informatie beschreven.