Passend onderwijs

Passend onderwijs is iets van heel Het Hooghuis. In onze onderwijsopvatting komt naar voren dat leren, het opdoen van kennis, vaardigheden en attituden, wordt gezien als een sociaal proces. Binnen Het Hooghuis willen we leren met en van elkaar. Het in verbinding zijn met elkaar is daarbij essentieel. Vanuit onze pedagogische opvatting streven we de ontmoeting en verbinding met de ander na. Begeleiding en ondersteuning dienen dan ook vanuit deze context te worden gerealiseerd. Samengevat kenmerkt passend onderwijs op Het Hooghuis dan ook door de verbinding en interactie tussen de verschillende ondersteuningsniveaus binnen de scholen. Dit uitgangspunt is dan ook bepalend voor de uitwerking van passend onderwijs op alle scholen van Het Hooghuis.