Meldbox

School moet een plek zijn waar iedereen zich veilig voelt. Pesten hoort daar niet bij. Daarom hebben we een actief anti-pestbeleid. We willen dat iedereen alle pesterijen meldt op de Meldbox op de website, zodat we samen kunnen werken aan een veilige school.