Schoolondersteuningsprofiel

Hooghuis Heesch wil als school een veilige plek zijn met een goed pedagogisch klimaat waar iedereen in zijn ‘uniek zijn’ wordt geaccepteerd.